Måste man betala arvsskatt?

Nej, arvsskatten avskaffades i Sverige 1 januari 2005.

Skriv Testamente
Gå tillbaka